Motivation

Motivation

Varför är det så svårt att motivera elever till att arbeta med våra ämnen och få dem att ta eget ansvar för sitt lärande?


Motivation är komplext och består av många olika bitar. Forskarna talar om Kausal attribution, Self-efficacy, Inlärd hjälplöshet, Tankar om mål, Självkänsla, Intrinsisk motivation osv.

Vi behöver ta hänsyn till alla dessa bitar och fler ändå, när vi vill påverka elevernas motivation. Så tyvärr - det finns inget enkelt sätt att motivera elever, utan man måste jobba långsiktigt och på många olika sätt, och det kräver att man förstår de många olika faktorer som spelar in.


Vi arbetar strukturerat med olika delar. Lär oss orsaker och hur man kan hantera de olika bitarna med olika strategier och tekniker. Vi sätter mål och delmål för oss själva, prövar i klassrummet och redovisar till arbetslaget. Vi arbetar hela tiden med kollegialt lärande - ett måste för framgångsrikt lärande.