Bedömning för lärande

Bedömning för lärande - bra undervisning helt enkelt!

Bedömning för lärande (formativ bedömning) består av 5 olika strategier. De är vetenskapligt underbyggda och forskningen visar att de underlättar lärande.

 

1. Tydliga mål och kriterier. Om eleverna ska kunna gå mot ett mål, måste de förstå dem. Målet med undervisningen är att eleverna ska nå målen och då måste man vara mycket tydlig.


2. Ta reda på var eleven befinner sig kunskapsmässigt och hur lärandet går framåt. Om man inte vet vad eleven kan vet man inte var man ska starta sin undervisning. Vad kan eleverna och hur tänker dom? Har dom vardagsföreställningar? osv.


3. Ge återkoppling som för lärandet framåt. Att bara säga ”bra, fortsätt så!” hjälper inte eleverna att komma vidare och nå högre måluppfyllelse. Det skapar heller inget engagemang för att jobba vidare. Rätt sorts feedback kan skapa tänkande i stället för en känslomässig reaktion. Det ska också skapa mer arbete för eleven än för läraren.


4. Kamrater som resurser. Genom att låta eleverna bli resurser för varandras lärande tvingas eleverna att förstå målen och kriterierna för att lyckas. Eftersom eleverna arbetar med andra elevers arbeten, blir målen och kriterierna mindre känslomässigt laddade, vilket är bra ur lärandesynpunkt.


5. Äg din egen lärandeprocess. Antagligen den svåraste biten. Att reflektera kritiskt över det egna lärandet är känslomässigt laddat, och därmed är det svårt och tar tid, speciellt för elever som är vana att misslyckas.

För att genomföra de olika strategierna finns en palett med olika tekniker. Lärarna väljer de tekniker som passar bäst för olika klasser, avsnitt osv. Flexibiliteten och självständigheten för läraren är viktig för att genomförandet  ska bli hållbart, och inte bara en tillfällig fluga som snart är glömd.

Det är bra att veta att Skolinspektionen undersöker just dessa delar i den allmändidaktiska delen av sina inspektioner.