Språkutvecklande undervisning / Begreppsorganiserad undervisning

Språkutvecklande undervisning / Begreppsorganiserad undervisning

Ett enkelt och stimulerande verktyg för att underlätta inlärning och utveckla språket.


Språkutvecklande undervisning är alla ämnens ansvar. Att jobba med språket och begrepp är ett kraftfullt redskap för lärande, som bygger på hjärnans styrkor och sätt att arbeta.

Begreppen är basen i att förstå ett ämne, och begreppsorganiserad undervisning gör det lätt och roligt att lära sig, ökar tydligheten och ger en bra överblick.


Vi jobbar praktiskt med vilka begrepp vi ska använda, hur vi introducerar begreppen, hur man kan jobba med begreppsdjup, begreppshierarkier, begreppskartor - allt för att underlätta elevernas lärande och språkutveckling. Enkelt, kul och effektivt.