Tjänster

TJÄNSTER

Pedagogisk utveckling kan appliceras på flera olika sorters arbetsområden och här följer de som jag i huvudsak arbetar inom.

Klicka på knapparna nedan för att läsa mer om vad jag kan erbjuda för just er verksamhet.


Hur lär jag mig?

Jag utgår från hur hjärnan arbetar och visar hur man lär sig effektivt. Det går inte att lära ut - bara lära in!


Läs mer


Språkutvecklande undervisning /

Begreppsorienterad undervisning 


Att utveckla elevernas språk är alla ämnens uppgift. Vi går igenom olika sätt att tydligt använda begrepp i undervisningen och att skapa en struktur som underlättar hjärnans sätt att arbeta. Vi arbetar bl a fram begreppslistor, jobbar med begreppskartor och begreppshierarkier.


Läs mer


Bedömning för lärande

Formativ bedömning utifrån 5 vetenskapligt belagda strategier för att stärka elevernas lärande.


Läs mer


Motivation

Hur motiverar och intresserar du dina elever för lärande? Vi går igenom olika strategier och tekniker. Vi arbetar utifrån lärargruppen som ett team och utvärderar övningarnas effekt i klassrummen.


Läs mer


Muntlig presentation

Jag hjälper dig genom praktiska övningar och verktyg för att göra dina presentationer bättre. Vi går igenom allt från tal till kropsspråk, retorik och bilder.


Läs mer