Tjänster

TJÄNSTER

Pedagogisk utveckling kan appliceras på flera olika sorters arbetsområden och här följer de som jag i huvudsak arbetar inom.

Klicka på knapparna nedan för att läsa mer om vad jag kan erbjuda för just er verksamhet.

 

Språkutvecklande undervisning /

Begreppsorienterad undervisning

 

Att utveckla elevernas språk är alla ämnens uppgift. Vi går igenom olika sätt att tydligt använda begrepp i undervisningen och att skapa en struktur som underlättar hjärnans sätt att arbeta. Vi arbetar bl a fram begreppslistor, jobbar med begreppskartor och begreppshierarkier.

 

Läs mer

 

Bedömning för lärande

Formativ bedömning utifrån 5 vetenskapligt belagda strategier för att stärka elevernas lärande.

 

Läs mer

 

Motivation

Hur motiverar och intresserar du dina elever för lärande? Vi går igenom olika strategier och tekniker. Vi arbetar utifrån lärargruppen som ett team och utvärderar övningarnas effekt i klassrummen.

 

Läs mer

 

Muntlig presentation

Jag hjälper dig genom praktiska övningar och verktyg för att göra dina presentationer bättre. Vi går igenom allt från tal till kropsspråk, retorik och bilder.

 

Läs mer

 

Utvärdering

Jag hjälper Er med att utvärdera med införandet av bedömning för lärande på er skola.

 

Läs mer

Copyright @ All Rights Reserved

goran@aldman.se